Politica de Confidentialitate (Cookies)

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL ȘI COOKIES

 1. CINE SUNTEM? Suntem ZIONBREAD PAUL&BIA SRL și prelucrăm datele dvs. personale în calitate de operator, fiind responsabili pentru modul de utilizare și protejare a datelor dvs.
 2. ÎN CE SCOP UTILIZĂM DATELE DVS.? Vom folosi datele dvs. (obținute online sau personal), printre alte scopuri, pentru a vă gestiona înregistrarea ca utilizator, pentru a gestiona achizițiile de produse sau servicii, pentru a vă răspunde întrebărilor, precum și, dacă doriți, pentru a vă trimite comunicările noastre personalizate
 3. DE CE LE FOLOSIM? Vă prelucrăm datele din diferite motive. Cel mai important este că trebuie să le prelucrăm pentru a executa contractul pe care îl încheiați cu noi atunci când vă înregistrați și când comandati/cumpărați produsele noastre  sau pentru a beneficia de oricare dintre serviciile sau funcționalitățile noastre, dar există și alte motive care ne legitimează, cum ar fi, printre altele, interesul de a răspunde întrebărilor dvs. sau consimțământul pe care ni-l dați pentru a vă trimite newsletter-ul nostru sau pentru utilizarea lor la comenzile viitoare.
 4. CUI DIVULGĂM DATELE DVS. PERSONALE? Vom face schimb, dacă este cazul, cu datele dvs. cu furnizorii de servicii/colaboratorii care ne ajută sau ne oferă sprijin și cu care am încheiat un acord, cum sunt, spre exemplu: societăți care ne asigura suport IT și/sau măsuri tehnologice, de securitate și protecție, societăți de marketing online.

De asemenea divulgam datele Dvs. ori de câte ori avem obligația legală de a face acest lucru în baza solicitărilor care ne sunt adresate de către instituții , autorități de control, verificare etc. competente în acest sens. Vom transmite către terțele persoane doar datele strict necesare dintre cele solicitate.

 1. DREPTURILE DVS. Aveți dreptul de a accesa, corecta sau șterge datele dvs. personale. În unele cazuri, aveți și alte drepturi, spre exemplu, vă puteți opune ca noi să vă utilizăm datele sau solicitați portabilitatea lor astfel cum vom explica detaliat mai jos.

Vă invităm să citiți în continuare Politica noastră completă referitoare la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cookies pentru a înțelege în detaliu modul în care vă vom folosi datele personale și drepturile pe care le aveți în legătură cu acestea.

*******

Vă rugăm să luați în considerare următoarele:

 • În această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cookies veți găsi toate informațiile relevante care se aplică utilizării datelor personale ale clienților și utilizatorilor noștri, indiferent de canal sau mijloace (online sau personal) ale ZIONBREAD PAUL&BIA SRL în România pe care le utilizați pentru a interacționa cu noi.
 • Suntem transparenți în legătură cu ceea ce facem cu datele dvs. personale, astfel încât să înțelegeți implicațiile utilizărilor pe care le dăm sau drepturile pe care le aveți în legătură cu datele personale:
 • Vă punem la dispoziție permanent toate informațiile și datele în această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cookies pe care le puteți consulta atunci când considerați că este necesar și în plus,
 • veți găsi informații despre fiecare prelucrare a datelor personale pe măsură ce veți interacționa cu noi.
 • Unele denumiri pe care le vom folosi în această Politică de confidențialitate și cookie-uri:
 • Atunci când vorbim despre site-ul nostru, ne referim în general la oricare dintre canalele sau mijloacele digitale sau personale pe care le-ați folosit pentru a interacționa cu noi, principalele canale fiind:
 • Web : www.mannapizza.ro
 • Telefonic, prin apelarea ZIONBREAD PAUL & BIA SRL în vederea efectuării unei comenzi de produse;
 • În persoană, în restaurantul nostru fizic situat în Satu Mare Aleea Ravensburg nr.4 bl.7


CINE ESTE OPERATORUL RESPONSABIL PENTRU RELUCRAREA DATELOR DVS.?

Operatorul responsabil privind prelucrarea datelor dvs. este: ZIONBREAD PAUL & BIA SRL  situat în județul SATU MARE, orașul Satu Mare, Str. Magnoliei nr.25, având punctul de lucru pe Aleea Ravensburg nr.4 bl.7

ÎN CE SCOP VĂ PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

În funcție de produsele, serviciile sau funcționalitățile de care doriți să beneficiați oricând, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele:

datele de identificare (de exemplu, numele, prenumele, adresa e-mail, nr. telefon , adresa de domiciliu/locația în care vă aflați etc.) utilizate pentru înregistrarea clientului pe site in situația în care acesta își întocmește un cont in acest sens și/sau la transmiterea/preluarea comenzilor;
informații economice și de tranzacționare (de exemplu, contul IBAN pentru restituire plăți comenzi anulate, informații despre achiziții, comenzi etc. Detaliile cardului pe care îl folosiți pentru plata online a produselor achiziționate de la noi nu sunt accesibile și nici nu sunt stocate de către ZIONBREAD PAUL & BIA SRL ci doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosește pentru plata online);
informații comerciale, date privind gusturile și preferințele dvs.

Rețineți că atunci când vă rugăm să completați datele personale pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza produsele comandate/ serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă.

Vă rugăm rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dvs. ca utilizator sau să nu puteți beneficia de aceste servicii sau funcționalități.

TRANSFERĂM DATELE DVS. PERSONALE CĂTRE TERȚI?

Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cookies, este necesar să acordăm acces la datele dvs. personale terților care ne oferă sprijin în serviciile pe care vi le oferim, și anume:

 • instituții financiare, organe de supraveghere, control;
 • organe specializare în descoperirea și prevenirea a fraudei;
 • furnizori de servicii tehnologice;
 • furnizori și colaboratori de servicii logistice, de transport și de livrare, dacă este cazul;
 • furnizorii de servicii aferente serviciului clienți – formular contact;
 • furnizori și colaboratori de servicii legate de marketing și publicitate.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CÂND NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATELE PERSONALE?

Ne angajăm să respectăm confidențialitatea datelor dvs. personale și să garantăm exercitarea drepturilor dvs. În acest sens, subscrisa, în calitate de operator, am decis că le puteți exercita în mod complet gratuit trimițând un mesaj la adresa de e-mail office@mannapizza.ro indicând pur și simplu motivul solicitării și dreptul pe care doriți să-l exercitați. În acest sens Noi vă vom răspunde în maximum o lună de la primirea fiecărei solicitări. În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă putea identifica, vă putem solicita o copie a unui document prin care să vă dovediți identitatea.

În mod special, indiferent de scopul sau baza legală în temeiul căreia vă prelucrăm datele, aveți dreptul:

 • Să ne cereți accesul la datele dvs. personale care sunt în posesia noastră. Vă reamintim că, dacă sunteți utilizator înregistrat al Site-ului, puteți verifica aceste informații și în secțiunea corespunzătoare datelor dvs. personale.
 • Să ne cereți să rectificăm datele pe care le avem deja. Rețineți că dacă sunteți utilizator înregistrat al Site-ului, puteți accesa secțiunea corespunzătoare datelor personale din contul dvs. pentru a modifica sau actualiza datele personale. Oricum, rețineți că prin furnizarea activă a datelor dvs. personale prin orice mijloace, garantați că acestea sunt adevărate și exacte și vă angajați să ne comunicați orice modificare sau schimbare a acestora. Orice pierdere sau daună provocată a Site-ului sau operatorului Site-ului sau oricărei părți terțe prin comunicarea unor informații eronate, inexacte sau incomplete în formularele de înregistrare, va constitui responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Vă rugăm rețineți ca regulă generală că trebuie să puneți la dispoziție doar datele dvs. personale, nu și pe cele ale altor persoane, cu excepția cazurilor permise în această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cookies.
 • Să ne cereți să vă ștergem datele în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie să le prelucrăm astfel cum v-am informat mai sus sau în cazul în care nu mai avem legitimitatea de a face acest lucru.
 • Să ne cereți să limităm prelucrarea datelor dvs., ceea ce înseamnă că în anumite cazuri, ne puteți solicita să suspendăm temporar prelucrarea datelor sau să le stocăm o perioadă mai îndelungată decât cea necesară pentru atunci când este posibil să aveți nevoie de ele.

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, de asemenea, dreptul să îl retrageți în orice moment. Unele dintre modalitățile prin care vă puteți retrage consimțământul sunt explicate în secțiunea 2, în care explicăm în ce scop vă prelucrăm datele.

Atunci când legalitatea prelucrării datelor se întemeiază pe consimțământul dvs. sau pe executarea contractului, astfel cum am explicat în secțiunea 3, veți avea de asemenea dreptul să solicitați portabilitatea datelor personale. Aceasta înseamnă că veți avea dreptul să primiți datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pe care să îl puteți transmite altui operator în mod direct, cu condiția să fie posibil din punct de vedere tehnic.

Pe de altă parte, atunci când prelucrarea datelor se întemeiază pe interesul nostru legitim, veți avea, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

În cele din urmă, vă informăm despre dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea competentă de control al protecției datelor:

– Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATE ALE TERȚILOR?

Oferim funcții sau servicii care necesită prelucrarea datelor personale ale unei terțe părți pe care ni le furnizați, astfel cum se întâmplă în cazul activării și trimiterii unei comenzi în grup, unui cupon promoțional dacă este cazul sau în cazul livrării produselor comandate la adresele altor persoane decât cea a Dvs. în calitate de titular al comenzii. Dacă ne puneți la dispoziție Date personale ale altor persoane, garantați că le-ați informat cu privire la scopurile și modul în care trebuie să prelucrăm datele lor personale.

MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI COOKIES

Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cookies atunci când vom aprecia că va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul Site-ului (de exemplu, printr-un anunț tip banner, printr-o fereastră pop-up) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidențialitatea dvs., astfel încât să puteți verifica modificările, să le evaluați și, dacă este cazul, să vă opuneți sau să anulați orice serviciu sau funcționalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificați periodic prezenta Politică de confidențialitate și cookie-uri pentru cazul în care există modificări minore sau dacă introducem o îmbunătățire interactivă, profitând de faptul că veți găsi întotdeauna prezenta Politică ca punct de informare permanent pe Web-ul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND COOKIE-URILE

Utilizăm cookie-uri și dispozitive similare pentru a vă facilita navigarea pe Site, pentru a ști cum interacționați cu Noi și, în unele cazuri, pentru a vă putea afișa reclame pe baza obiceiurilor dvs. de navigare. Vă rugăm să citiți Politica de cookie-uri pentru a cunoaște în detaliu cookie-urile și dispozitivele similare pe care le folosim, scopul acestora și alte informații de interes.

 

INFORMAȚII DESPRE COOKIE-URI

Ce este un cookie?

Un cookie este un mic fișier text pe care un site web îl stochează pe PC-ul dvs., pe telefon sau pe orice alt dispozitiv, cu informații despre navigarea pe site-ul web respectiv. Cookie-urile sunt necesare pentru a facilita navigarea și a o face mai ușor de utilizat și nu dăunează computerului. Această Politică folosește termenul general de “cookie-uri” deoarece acestea sunt principala metodă pentru stocarea informațiilor utilizate de acest site web, dar spațiul de “Stocare Locală” al browser-ului este, de asemenea, utilizat în aceleași scopuri ca și cookie-urile. Toate informațiile incluse în această secțiune sunt, de asemenea, valabile pentru această “Stocare Locală”.

Ce sunt cookie-urile folosite pe acest site web?

Cookie-urile reprezintă o parte esențială a funcționării site-ului nostru web. Scopul principal al cookie-urilor noastre este de a vă îmbunătăți experiența de navigare. De exemplu, ele sunt folosite pentru a ne aminti preferințele (limba, zona etc.) în timpul navigării și vizitelor viitoare. Informațiile colectate de fișierele cookie ne permit, de asemenea, să îmbunătățim site-ul web prin estimarea numerelor și tiparelor de utilizare, adecvarea site-ului web la interesele individuale ale utilizatorilor, căutări mai rapide etc.

În unele cazuri, dacă am obținut în prealabil consimțământul dvs. informat, este posibil să folosim cookie-uri, tag-uri sau alte dispozitive similare pentru a obține informații care ne permit să vă prezentăm, fie de pe site-ul nostru web propriu, fie de pe site-uri web terțe sau prin orice alt mijloc, publicitate pe baza analizei obiceiurilor dvs. de navigare.

Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia în funcție de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browser-ul;
 • Cookie-uri persistente / fixe – cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Care sunt cookie-urile care NU sunt folosite pe acest site web?

Nu stocăm informații personale sensibile, cum ar fi adresa dvs., parola etc. în cookie-urile pe care le folosim.

Cine folosește informațiile stocate în cookie-uri?

Informațiile stocate în cookie-urile de pe site-ul nostru web sunt utilizate exclusiv de noi, cu excepția celor identificate mai jos ca “cookie-uri terță parte”, folosite și gestionate de entități externe pentru a furniza serviciile solicitate de noi, pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și a experienței utilizatorului când navighează pe site-ul nostru. Principalele servicii pentru care se utilizează aceste “cookie-uri terță parte” sunt obținerea de statistici de acces și garantarea operațiunilor de plată care se efectuează.

Cum pot evita utilizarea cookie-urilor pe acest site?

Dacă preferați să evitați utilizarea cookie-urilor în această pagină, ținând cont de limitările descrise mai sus, trebuie mai întâi să dezactivați utilizarea cookie-urilor în browser-ul dvs. și apoi să ștergeți Cookie-urile salvate în browser-ul asociat acestui site web. Puteți utiliza această opțiune pentru a împiedica utilizarea cookie-urilor în orice moment.

Cum se dezactivează și împiedică utilizarea cookie-urilor?

Puteți restricționa, bloca sau șterge cookie-urile de pe acest site web oricând, modificând configurația browser-ului dvs., urmând pașii indicați mai jos. În timp ce setările sunt diferite în fiecare browser, cookie-urile sunt configurate în mod normal în meniul “Preferințe” sau “Instrumente”. Pentru mai multe detalii despre configurarea fișierelor cookie în browser-ul dvs., consultați meniul “Ajutor” din browser-ul propriu-zis.